شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد کشور همواره می کوشد که جهت افزایش کیفیت محصولات خود می کوشد. این شرکت با سعی و کوشش فراوان موفق بوده است که بهترین تصویر را در ذهن مشتریان خود به عنوان بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد ایجاد نماید.