شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد به اطلاع دوستان می رساند که قطعاتی که در آببندی نقش مستقیم داشته باشند اصطلاحاً تریم نامیده می‌شوند. متریالهایی که بطور استاندارد می‌توانند برای این قطعات در نظر گرفته شوند در جداول استاندارد API 600 آورده شده‌اند.

تریم در شیرهای دروازهای:

استم(stem)

نشیمنگاه (SEAT SURFACE).

قسمت آب بند دیسک (GATE SEATING SURFACE).

بک سیت بوشینگ (BACK SEAT BUSHING).

قسمتهای کوچک داخلی که به طور عادی با سیال در ارتباط هستند، مانند پین‌هایی که استم را به گیت متصل می‌کنند.