شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد اعلام می نماید که شير گازي يا شير توپي شيري است كه ميزان جريان گاز يا مايع را با استفاده از چرخش يك توپ كروي سوراخ دار ، كنترل ميكند. چرخش اين توپ كروي با استفاده از يك دسته خارجي با درجه آزادي چرخش 0 تا 90 درجه صورت ميگيرد ; كه همين امر باعث شده تا باز و بسته نمودن شير بسيار سريع و آسان با گشتاور كم صورت گيرد . شير گازي داراي يك ورودي و يك خروجي سيال ميباشد تا لوله و نظاير آن بتوانند با استفاده از رزوه موجود در آنها پيچ شده و به هم متصل شوند