شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد هدف گذاری برای افزایش کیفیت محصولات و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان را جزو مهم ترین برنامه های مجموعه اعلام کرد و گفت: موضوع کیفیت به عنوان یکی از سرفصل های راهبردی در صنعت، شناخته می شود. و در راستای همین موضوع، مرکز ارتباط با مشتریان مهمترین موضوع می باشد.

بازنگری در برنامه تایید کیفیت بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد از دیگر برنامه های شرکت صنعتی نگین شیر است و مطمئنا سختگیری ها و نظارت مستمر در روند تایید قطعات می تواند نوسانات کیفی را کاهش داده و با تعمیق فرایندهای تضمین کیفیت محصولات باکیفیت تری در اختیار مشتریان قرارگیرد.

توانمندسازی زنجیره تامین مهمترین عامل در افزایش فرایند بهبود کیفیت است که خوشبختانه زنجیره تامین شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد به عنوان یک مجموعه قدرتمند برنامه های بسیار خوبی برای ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های خود در دستور کار دارد.