شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد کشور کیفیت یک کالا را وابسته به عوامل مختلفی که تعیین کننده شایستگی آن کالا برای هدفی که در نظر دارد لحاظ می نماید.

در این راستا، منظور لحاض شده برای هر کدام از محصولات آن است که در واقع برای نیاز مصرف کنندگان، مناسب باشد، که معمولاً این منظور توسط مصرف کننده تعیین می گردد.

معمولا” در عمل مصرف کننده نظر خویش را آشکار نمی کند و عموما” کیفیتی را که لازم دارد در عبارات واضح عنوان نمی نماید، در نتیجه تولیدکننده  مجبور خواهد بود نیازهای مشتری را با هوشیاری تشخیص بدهد.

کیفیت یک محصول بادوام می تواند در طول استفاده از آن حف و این نخست با نظر ما در مورد محصول آغاز می شود و تا زمانی که محصول عمر مفیدش را طی می کند ادامه پیدا می کند. کیفیت یک محصول در این روش با قرار گرفتن در شرایط سخت پدیدار می شود تا کیفیت نهایی آن در عمل شناخته شود.