شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد در تحلیلی واقع بینانه از وضعیت پروژه‌های ساختمانی در کشورضعیت صنعت ساخت و ساز از منظر کیفیت ، زمان و هزینه‌ بسیار اهمیت فراوان دارد. در این راستا، لازمه‌ی هرگونه ریشه‌یابی از مشکلات برشناخت مناسب از این سه عامل اساسی در صنعت ساختمان است. بنابراین، بررسی تحلیلی تاثیر این سه عامل زمان ، کیفیت و هزینه برصنعت ساختمان در صورتی راهگشا خواهد بود که رویکردهایی صحیح نسبت به مسیر حرکت صنعت ساختمان شناسایی گردد.