شرکت صنعتی نگین شیر تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد اعلام می نماید که تولید شیرهای گازی و شیرهای غیر گازی به تنهایی کافی نیست بلکه انجام فعالیت های کیفی که برای دستیابی به استاندارد های لازم و رضایت مشتری باید به دقت بررسی گردد. اصلی تریی وظایف مدیریت پروژه ایجاد کیفیت و دستیابی به ان است .