شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد نکاتی را در باره ی اجزاء اصلی ساختمان شیر آلات صنعتی به شرح زیر به اطلاع می رساند:

اجزاء اصلی ساختمان شیرآلات صنعتی
بدنه (Body)
بدنه شیر یکطرفه
بدنه شیر محفظه تو خالی برای عبور سیال است که باید بتواند فشار سیال را تحمل کند، به خط لوله بتواند نصب شود، دارای محفظه ای برای قطعات داخلی شیر باشد.
کلاهک، درپوش، کلوژر
کلاهک شیر دروازه ای
قطعه مکمل مجموعه بدنه است و معمولاً بصورت اتصال فلنجی به بدنه متصل می‌شود. در اکثر موارد ساقه stem از میان این قطعه عبور می‌نماید.
عملگر (operator)
دستی یا آچاری (Wrench, Lever, Hand wheel Operation)
گیربکسی (Gear Operation)
شیرهای با عملگر اتوماتیک (Actuator Operation , Actuated Valve)