شیرآلات گازی

ردیف کد سفارش تعداد در کارتن محصولات
1 101 72 شیر گازی 1/2
2 101 40 شیر گازی 3/4
3 101 25 شیر گازی 1
4 101 24 شیر گازی 1/4و1
5 101 18 شیر گازی 1/2و1
6 101 8 شیر گازی 2
7 101 شیر گازی 1/2و2
8 101 …. شیر گازی 3
9 104 24 شیر قفلی 1
10 104 18 شیر قفلی 1/2و1
11 104 8 شیر قفل شونده 2
12 103 72 شیر گاز دسته خروسکی 1/2
13 103 40 شیر گاز دسته خروسکی 3/4