شیرآلات گازی

ردیف کد سفارش تعداد در کارتن محصولات
1 101 72 شیر گازی 1/2
2 101 40 شیر گازی 3/4
3 101 25 شیر گازی 1
4 101 24 شیر گازی 1/4و1
5 101 18 شیر گازی 1/2و1
6 101 8 شیر گازی 2
7 101 شیر گازی 1/2و2
8 101 …. شیر گازی 3
9 104 24 شیر قفلی 1
10 104 18 شیر قفلی 1/2و1
11 104 8 شیر قفل شونده 2
12 103 72 شیر گاز دسته خروسکی 1/2
13 103 40 شیر گاز دسته خروسکی 3/4

شیرآلات تاسیساتی

14 110 100 شیر تک ضرب غیرگازی دسته بلند1/2
15 110 80 شیر تک ضرب غیرگازی دسته بلند3/4
16 110 48 شیر تک ضرب غیرگازی دسته بلند1
17 110 32 شیر تک ضرب غیرگازی دسته بلند1/4و1
18 110 24 شیر تک ضرب غیرگازی دسته بلند1/2و1
19 110 12 شیر تک ضرب غیرگازی دسته بلند2
20 111 100 شیر تک ضرب غیرگازی یک سر مغزی دسته بلند 1/2
21 111 80 شیر تک ضرب غیرگازی یک سر مغزی دسته بلند 3/4
22 111 48 شیر تک ضرب غیرگازی یک سر مغزی دسته بلند 1
23 112 100 شیر تک ضرب غیرگازی دو سر مغزی دسته بلند 1/2
24 113 100 شیر تک ضرب غیر گازی دسته پروانه ای 1/2
25 113 80 شیر تک ضرب غیر گازی دسته پروانه ای 3/4
26 113 48 شیر تک ضرب غیر گازی دسته پروانه ای 1
27 114 100 شیر تک ضرب غیر گازی یک سر مغزی دسته پروانه ای (پکیجی)1/2
28 114 80 شیر تک ضرب غیر گازی یک سر مغزی دسته پروانه ای (پکیجی)3/4
29 114 48 شیر تک ضرب غیر گازی یک سر مغزی دسته پروانه ای (پکیجی)1
30 115 100 شیر تک ضرب غیر گازی دو سر مغزی دسته پروانه ای 1/2
31 116 100 شیر کوپلی یک سر مغزی Ø16*1/2
32 116 100 شیر کوپلی یک سر مغزی Ø20*1/2
33 118 80 شیر مهره ماسوره یک سر مغزی 3/4
34 118 48 شیر مهره ماسوره یک سر مغزی 1
35 119 80 شیر مهره ماسوره دو سر مغزی 3/4
36 119 48 شیر مهره ماسوره دو سر مغزی 1
37 151 120 شیر رادیاتور(جفتی)
38 150 120 شیر رادیاتور فقط بالا

شیرآلات تاسیساتی

39 125 100 شیر شلنگی دسته بلند1/2
40 125 80 شیر شلنگی دسته بلند3/4
41 130 120 شیر پیسوارفیلتردار بلند1/2*3/8
42 130 120 شیر پیسوارفیلتردار بلند 1/2*1/2
43 131 120 شیرماشین لباسشویی